Tene - Box

195

חג השבועות כבר ממש מעבר לפינה ועל מנת לתת לו את הכבוד הראוי – החלטנו ליצור גרסת ספיישל של ארגז ההאפי האוור שלנו!

מה הארגז מכיל?
למי זה מתאים?