0 0.00

טופס השתתפות בהגדה החברתית 2022

התחייבות האמנים:

אני מוותר/ת בזאת באופן בלתי חוזר על זכויות היוצרים של הציור / איור / גרפיקה (להלן: “היצירה”) ששלחתי לטובת ״ההגדה החברתית״ מבית וראייטי ישראל וג׳ירפה חוויות אורבניות בע״מ, שעתידה להתפרסם לקראת חג הפסח  2022 או בכל מועד אחר ו/או נוסף לפי שיקול דעת וראייטי. אני מעביר/ה ללא כל תמורה את זכויות היוצרים ביצירה לרבות אך לא רק זכות הפרסום וההדפסה של הציור / איור / גרפיקה לוראייטי ישראל וג׳ירפה חוויות אורבניות בע״מ.

ידוע לי כי היצירה עשויה להתפרסם ברשתות החברתיות / טלוויזיה / עיתונות או כל אמצעי קידום מכירות אחר.

אני מאשר/ת ומתחייב/ת שלא אבוא בכל טענה או דרישה כלפי וראייטי ישראל או ג׳ירפה חוויות אורבניות בכל הקשור ליצירה, לרבות טענות בנוגע לזכויות יוצרים ו/או תמלוגים.

ההשתתפות במיזם הינה התנדבותית לחלוטין. הרווחים כולם יועברו כתרומה למען פעילות וראייטי ישראל. את החומרים יש להעביר ליוזמי ההגדה לא יאוחר מהיום ה-20 לחודש ינואר בשנת 2022.

אני מאשר ומתחייב כי אני הבעלים היחיד של זכויות היוצרים ביצירה וכי אין כל מניעה חוזית, חוקית או אחרת להעברת הזכויות ביצירה ו/או לויתור על זכויות היוצרים ביצירה כאמור.

התחייבות מנהלי המיזם:

וראייטי ישראל וג׳ירפה חוויות אורבניות בע״מ מתחייבים לתת קרדיט כתוב לכל אחד מהגורמים המשתתפים בהגדה בדף יעודי שיוקדש לכך.

לא יעשה שימוש בחומרים שיועברו מלבד לצרכי השימוש בהגדה, לרבות כל אמצעי השיווק והפרסום הקשורים בה.

DD סלאש MM סלאש YYYY
    0
    העגלה שלך
    העגלה ריקה
      דילוג לתוכן